دهه 1670 میلادی

دهه 1670 میلادی

حوادثی چون شروع سومین جنگ انگلیس و هلند، اعلام جنگ دولت فرانسه علیه جمهوری هلند و نبرد میان روسیه و ترکیه، دهه ی 1670 میلادی را به دهه ای پرآشوب و طوفانی تبدیل کرده است.

کتاب های دهه 1670 میلادی

سیر و سلوک زائر (سالک)


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
معرفی کتاب سیر و سلوک زائر (سالک)
تفسیری دراماتیک از حالت درونی روان آدمی.
Nation