سفرنامه

سفرنامه یکی از سبک های ادبی است که در آن، شخصی که به سرزمین های دیگر سفر کرده، دیده ها، شنیده ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره ی آن سرزمین ها برای آگاه کردن دیگران در قالب داستان می نویسد.

کتاب های سفرنامه

کتاب به عبارت دیگر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

کتاب شکسپیر و شرکا


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کتاب بازگشت از شوروی


آندره ژید برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

کتاب غذا دعا عشق


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

معرفی چند اثر
معرفی کتاب به عبارت دیگر
اولین اثر غیرداستانی غافلگیرکننده، قدرتمند و شیوای لاهیری.
Goodreads