سفرنامه

سفرنامه

سفرنامه یکی از سبک های ادبی است که در آن، شخصی که به سرزمین های دیگر سفر کرده، دیده ها، شنیده ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره ی آن سرزمین ها برای آگاه کردن دیگران در قالب داستان می نویسد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های سفرنامه

محال ممکن


گردآوری:حمید تبریزی

قهوه استانبول نیکو می سوزد


دومین کتاب از مجموعه کتاب های «تماشای شهر»

آس و پاس در پاریس و لندن


طرفداران ارول این کتاب را بیشتر از همه ی کارهایش دوست دارند

پاریس از دور نمایان شد


اولین جلد از مجموعه ی تماشای شهر

اگر به خودم برگردم


والریا لوییزلی از پرفروش ترین نویسندگان مکزیک

شکسپیر و شرکا


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

غذا دعا عشق


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

مجسمه ماروسی


هنری میلر از نویسندگان پرفروش آمریکا در قرن بیستم

وحشی


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر