سفرنامه

سفرنامه

سفرنامه یکی از سبک های ادبی است که در آن، شخصی که به سرزمین های دیگر سفر کرده، دیده ها، شنیده ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره ی آن سرزمین ها برای آگاه کردن دیگران در قالب داستان می نویسد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های سفرنامه

محال ممکن


گردآوری:حمید تبریزی

مجسمه ماروسی


هنری میلر از نویسندگان پرفروش آمریکا در قرن بیستم

وحشی


از پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز

بمبئی رقص الوان است


پنجمین جلد از مجموعه «تماشای شهر»

پاریس از دور نمایان شد


اولین جلد از مجموعه ی تماشای شهر

قهوه استانبول نیکو می سوزد


دومین کتاب از مجموعه کتاب های «تماشای شهر»

اگر به خودم برگردم


والریا لوییزلی از پرفروش ترین نویسندگان مکزیک

آس و پاس در پاریس و لندن


طرفداران ارول این کتاب را بیشتر از همه ی کارهایش دوست دارند

غذا دعا عشق


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

بازگشت از شوروی


آندره ژید برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر