سفرنامه

سفرنامه

سفرنامه یکی از سبک های ادبی است که در آن، شخصی که به سرزمین های دیگر سفر کرده، دیده ها، شنیده ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره ی آن سرزمین ها برای آگاه کردن دیگران در قالب داستان می نویسد.

کتاب های سفرنامه

اگر به خودم برگردم


والریا لوییزلی از پرفروش ترین نویسندگان مکزیک

آس و پاس در پاریس و لندن


طرفداران ارول این کتاب را بیشتر از همه ی کارهایش دوست دارند

غذا دعا عشق


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

بازگشت از شوروی


آندره ژید برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1947

به عبارت دیگر


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

شکسپیر و شرکا


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

معرفی چند اثر
معرفی کتاب در هوای رقیق
دستاوردی استثنایی.
Barnes & Noble
معرفی کتاب اگر به خودم برگردم
لوییزلی دنیایی شگفت انگیز را به ما نشان می دهد.
Your Impossible Voice