جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی

جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی

جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی، جایزه ای ادبی است که در سال 1999 بنیان گذاری شد و همه ساله به بهترین اثر غیرداستانی انتشار یافته به زبان انگلیسی در کشور انگلستان تعلق می گیرد. آثار مربوط به امور جاری جهان، تاریخ، سیاست، علم، ورزش، سفر، زندگی نامه، خودزندگی نامه و هنرهای مختلف می توانند برای کسب این جایزه با هم رقابت کنند.

کتاب های جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی

حسرت نمی خوریم


برنده ی جایزه ی بهترین اثر غیرداستانی بی بی سی سال 2010

معرفی چند اثر
معرفی کتاب حسرت نمی خوریم
گزارشی روشن گرانه از زندگی در کره ی شمالی.
New York Review of Books