داستان نویسی

داستان نویسی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان نویسی
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزشی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب های آموزش زبان
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

فن روایی «فلَش‌بَک» در ادبیات

یک صحنه‌ی «فلش‌بک»، چه خاطره‌ای واضح باشد و چه رویایی آشفته، دریچه‌ای رو به اتفاقاتی در گذشته است که اطلاعاتی مهم و تأثیرگذار را در مورد داستان آشکار می کند.

گونه‌های مختلف «شخصیت شرور» در داستان‌ها

در این مطلب به شکل خلاصه با پنج کهن‌الگو یا قالب برای «شخصیت شرور» و ویژگی های هر کدام بیشتر آشنا می شویم.

آشنایی با عنصر «محیط» در نویسندگی

«محیط» به نوع شخصیت کاراکترها، تجربه هایشان، و در نهایت انتخاب هایشان شکل و جهت می دهد.

آشنایی با «مود» در ادبیات

«مود» در ادبیات، همان احساسی است که نویسنده تلاش می کند در مخاطبین برانگیزد—احساساتی مانند آرامش، اضطراب، ترس، لذت، یا خشم.

چگونگی علاقه‌مند کردن مخاطبین به شخصیت‌های منفی

در این مطلب به شکل خلاصه به راهکارها و تکنیک هایی می پردازیم که نویسندگان با استفاده از آن ها، مخاطبین را به کاراکترهای نه چندان دوست‌داشتنیِ خود علاقه‌مند می کنند.