فیلمنامه

فیلمنامه

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فیلمنامه

پنجره ی مخفی،باغ مخفی


برنده ی جایزه ی برام استوکر در 1990

محال ممکن


گردآوری:حمید تبریزی

مادر


تاریخ ادبیات شوروی را بدون رمان مادر گورکی نمی توان نوشت.

درباری از خار و رز


برنده ی بهترین کتاب داستانی نوجوانان گودریدز سال 2016 و 2017

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر