بازگشت به مسیر آرزوها با کتاب «خودت را به فنا نده»شما در حال حاضر در حال سپری کردن زندگی ای هستید که می خواهید داشته باشید، چه به آن علاقه مند باشید و چه نه.

«گری جان بیشاپ» در کتاب «خودت را به فنا نده»، بدون هیچ پرده و ابهامی، واقعیت اساسی زندگی همه ی ما را بیان می کند: شما در حال حاضر در حال سپری کردن زندگی ای هستید که می خواهید داشته باشید، چه به آن علاقه مند باشید و چه نه.

برای پیشرفت واقعی، باید با حرف ها و تصاویر درباره ی خودمان، که در ذهنمان وجود دارند، رو به رو شویم و آن ها را به روش هایی به چالش بکشیم که به ما اجازه می دهند از جایی که هستیم به سمت جایی که می خواهیم باشیم، حرکت کنیم. بیشاپ در این کتاب پرفروش و تأثیرگذار بیان می کند که حرکت به سوی هدف و پیشرفت، با «زبان» آغاز می شود.

کمتر فکر کن و دل به زندگی بده

دائما فکر کردن به تمام چیزهایی که ممکن است طبق برنامه و خواسته ی ما پیش نروند، کمکی به ما در رسیدن از نقطه ی A به B نمی کنند. اگر حاضر نباشیم برخی از ریسک ها را بپذیریم و فرصتی به باورهایمان ندهیم، هیچ وقت نخواهیم فهمید که چه تغییراتی می توانستیم در زندگیمان به وجود آوریم.

تقریبا همه ی ما، زمانی بیش از اندازه طولانی را در سرمان (غرق در افکار) می گذارنیم. ما تلاش می کنیم تا همه ی جنبه های زندگیمان را برنامه ریزی کنیم، به افکار و ترس هایمان اجازه می دهیم کارهایمان را کنترل کنند، و اهمیتی بیش از اندازه به فکر و قضاوت دیگران نسبت به خودمان قائل می شویم. در نتیجه ی این کارها، به جای این که به زندگی مطلوبمان به دست یابیم، یک زندگی پر از ناراحتی و حسرت را برای خودمان به وجود می آوریم.

گری جان بیشاپ به درستی به ما توصیه می کند که اگر می خواهیم بهترین زندگی ممکن (به نظر خودمان) را داشته باشیم، باید از افکار بی پایان فاصله بگیریم و تمرکز اصلی را بر خودِ فرآیند زندگی کردن بگذاریم. این زندگی که پیش روی ماست، تنها زیستی است که در اختیار ما قرار گرفته، پس چرا بیشترین بهره را از آن نبریم و آن را به شکلی کامل تجربه نکنیم؟

گذشته ها، گذشته

باید بدانیم که قرار نیست گذشته ی ما، آینده ی ما را تعریف کند. همه ی ما در گذشته ی خود چیزهایی داریم که لزوما به آن ها افتخار نمی کنیم. اما کاری که در گذشته کرده ایم، تعیین کننده ی شخصیت ما نیست بلکه کاری که در ادامه ی مسیر زندگی انجام می دهیم، نوع شخصیت ما را تعریف می کند. و ادامه ی مسیر زندگی ما، از همین لحظه آغاز می شود. 

آیا قرار است با شکست مواجه شویم؟ حتما. اما اگر با شکست مواجه نشویم، در واقع هیچ تلاشی نکرده ایم. فرقی نمی کند که چه کسی را به عنوان الگویتان در زندگی انتخاب کرده اید، درک این موضوع مهم است که آن شخص، با شکست های بسیار بیشتری نسبت به موفقیت هایش رو به رو شده است. پس او چگونه به موفقیت و خوشحالی دست یافته است؟ با تسلیم نشدن و شک نکردن به این که روزی می تواند آرزوهایش را به واقعیت زندگی خود تبدیل کند.  

گری جان بیشاپ در کتاب «خودت را به فنا نده» به ما توصیه می کند به اقدام تمایل داشته باشیم. می توانیم گوشه ای بنشینیم و در مورد تمام تغییراتی صحبت کنیم که می خواهیم در زندگیمان اتفاق بیفتد، یا این که می توانیم آستین هایمان را بالا بزنیم و برای انجام این تغییرات تلاش کنیم. خبر خوب یا بد هم این است که تنها یکی از این راه ها باعث می شوند تغییرات مورد نظرمان رقم بخورد—و همه ی ما می دانیم کدام راه، منظور است.

کنترل دست شماست

تمام آنچه که تا به حال برای ما اتفاق افتاده، به این خاطر بوده که خودمان این فرصت را به آن داده ایم. تمام ناامیدی ها، تمام ترس ها، تمام آن لحظات هیجان انگیز، همه چیز. 
فقط و فقط شما کنترل را در دست دارید. اگر محیط یا رابطه ای مشخص، ما را به جایی که می خواهیم برسیم، نمی رساند، پس باید تمایل داشته باشیم که در آن محیط یا رابطه، تغییراتی را به وجود آوریم. باید بدانیم که هیچ کس دیگری قرار نیست این تغییر را برای ما رقم بزند و باید بخواهیم که خودمان آن را ایجاد کنیم. و اگر می بینید که مایل نیستید برای ایجاد چنین تغییراتی تلاش کنید، پس توقع نداشته باشید که چیزی خود به خود تغییر کند.