ایران‌کتاب پنج ساله شدخانواده‌ی بزرگ ایران کتاب، شاکریم که برای پنجمین بار در کنار شما عزیزان «اول مرداد» که زاد روز همبستگی میان ما، شما و کتاب‌هاست را جشن می‌گیریم.

 

 

برای ما مرداد یا اَمُرداد تنها پنجمین ماه تقویم خورشیدی نیست که نامش از ماه پنجم تقویم اوستایی گرفته شده باشد.

اول مرداد هر سال برای ما تداعی کننده‌ی سرآغاز تعهد و تلاشی خستگی‌ناپذیر است. «تعهدی» که فرد فرد ما مسئولیت اجتماعی خود را به مسئولیت جمعی و جامعه گره زدیم. تعهد در راه بینش و آگاهی؛ کوشش داشتیم همواره عنصر موثری باشیم در این چرخه‌ی رسالت آگاهی و دانایی. چرخه‌ای که شروعش همان‌ برگه‌هایی که نوشته‌، چاپ و یا مصور‌شده روی لوح‌های گلی، چوبی و کاغذی، که قدمتی پنج هزارساله دارد و مورخان سومری‌ با ثبت تاریخ و بازسازی گذشته‌شان به وسیله‌ی قدیمی‌ترین روش شناخته شده‌ی نگارش جهان، یعنی «خط میخی»، خدمت بزرگی به بشریت کردند.

و ما نیز در این چرخه‌‌ی عظیم از ثبت و نشر اطلاعات با حضور و دلگرمی همیشگی شما توانستیم، سیصد‌ و شصت‌و‌پنج روز دیگر بذر دانش و بینش را در اختیار قشر عظیم‌تری از ایرانیان بگذاریم و البته که با تلاشی بی‌ وقفه در سیصد و شصت‌و‎‌پنج روز آینده، ایران‌کتاب متعهد می‌شود به تقویت و تحکیم زیرساخت‌ها، بهبود عملکرد و برداشتن گام‌های بلندتر برای دستیابی به اهدافی جامع و بزرگ‌تر. البته که بر این باوریم تحقق این امر مانند همیشه با مشارکت، همراهی و همدلی تک‌تک شما عزیزان میسر خواهد شد.

زیرا همان‌طور که امرتات، در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی، ششمین امشاسپند و نگهبان گیاهان و رستنی‌هاست و نماد پایندگی و بی‌مرگی، آگاهی و روشنگری نیز مانا و بی‌مرگ است.❤️ سپاسگزاریم از شما که نیایش آگاهی را انتخاب کرده‌اید.