کتاب ایران

Iran
(تاریخ، فرهنگ، هنر)
کد کتاب : 115018
شابک : ‏‫‭978-9644226397
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 591
سال انتشار شمسی : 1390
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب ایران اثر مجموعه ی نویسندگان

کتاب ایران تنها عصر اسلامی را در برمی‌گیرد. عصری که از یک سوی غالب وجوه درخشندۀ فرهنگ و تمدنش را ایرانیان بنیاد کردند، و از سوی دیگر آموزه‌های دین نو را چنان در تار و پود اندیشه و هنر و ادب و بلکه هستی خویش جای دادند که جدایی از آن را ناممکن گردانیده است. هم از این روست که تاریخ پیدایش و تحول بسیاری از تیره‌های فرهنگ و دانش در ایران و اسلام چنان در هم تنیده که مطالعۀ یکی، بی آن دگری راه به جایی نمی‌برد. اندیشه‌های عرفانی و فلسفۀ اولی، اصول حکمت عملی، بیش‌تر وجوه علوم طبیعی و ریاضی، سیاست و آداب ملک‌داری، علوم دینی، و حتی بخشی از مهم‌ترین جنبه‌های زبان و ادبیات عربی در قلمرو فرهنگی اسلام و ایران جدایی‌ناپذیرند.

کتاب ایران