کتاب بازاریابی جهانی در ورزش

Global Marketing in Sports
با تاکید بر المپیک
کد کتاب : 125074
شابک : 978-6003552302
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 274
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 9 مرداد

معرفی کتاب بازاریابی جهانی در ورزش اثر ابوالفضل فراهانی

در جهت به اشتراک گذاشتن مطالب مرتبط با موضوعات مهم در ورزش جهانی، مسابقات المپیک و بازاریابی نهانی، این کتاب به سه بخش تقسیم شده است که هر کدام موضوع خاص خودشان را دارند و هر کدام بر اساس موضوع بخش قبلی ادامه یافته و بنا شده است. اولین فصل به مبانی اصلی در ارتباط با دو فصل دیگر می‌پردازد که عمیقا نقش حمایت مالی و سپس بازاریابی نهانی کنکاش می‌کند. فصل پایانی بخش‌های قبلی خود را به‌طور خلاصه وار مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و نقشه راهی برای حامیان مالی، تجار پشت پرده و جنبش‌های المپیکی موثر در راهبری آت ورزش را بیان می دارد.
بخش پیشگفتار که در پیشرو داریم که نمایی کلی از بازاریابی جهانی ورزش را ارائه می‌دهد، اولین بخش از این کتاب پایه و اساس و مفاهیم اصلی بخش‌های بعدی و خلاصه‌ای از نقشه راه را بیان می‌دارد. بخش یک، شامل فصل‌های ویژه‌ای‌ است که مفاهیم عمیق در بازاریابی، ورزش، قانونی و المپیک را بیان می‌دارد که برای فهم و درک موضوع حمایت مالی و بازاریابی نهانی در بخش دو و سه بسیار ضروری است. فصل دو با بخش اول در خصوص ترسیم و بیان قوانین کلیدی و مفاهیم اصلی بازاریابی جهانی آغاز می‌شود. فصل سه و پنج دورنمای و تصویری از بازار ورزش جهانی ارائه می‌دهد و فصل شش و هفت از اهمیت تاثیر رهبری و مدیریت در ورزش‌های المپیکی و کمیته ورزش‌های المپیکی حمایت می‌کند فصل هشت و نه، قوانین و حقوق ورزشی بین‌المللی، بازاریابی المپیک و هم‌گرایی این دو حوزه راربیان می‌دارد.بخش دوم، به تاکتیک بازاریابی حمایت مالی در ورزش، جنبه‌های مهم و اصلی این کتاب و افزایش کاربری و تاثیر عملی این کاب می‌پردازد. بخش دوم با فصل دهم آغاز می‌شود که شرایط حمایت مالی ورزشی را در ایجاد انگسزش در بازاریابان و فعالان عرصه بازاریابی بیان می‌دارد و با تحقیقات گسترده و عمیق‌تر درباره حمایت‌های مالی ورزشی و چالش‌های پیش روی سازمان‌ها و نهاد‌های حامی ورزش را بیان می‌دارد. در فصل یازده، ما حمایت مالی ملموس و سابقه آن را بیان کردیم که فروش (حراجی) حمایت مالی ورزش‌های المپیکی نامیده می‌شود: کمیته ملی المپیک متمرکزروی واقعیت‌های عملی و چالش‌های روزمره‌ای است که فعالان عرصه بازاریابی در زمینه حمایت مالی ورزشی کار می‌کنند، بخش دوم با فصل یازدهم و دوازدهم پایان می‌یابد تا درس‌هایی که از تاریخچه حمایت مالی در ورزش‌های المپیکی از سال 1996 تا کنون می‌باشد را ترسیم نماید و مورد بحث و بررسی قرار دهد.
به همین منوال در بخش دو و سه تهدید‌های اصلی و کلیدی در حمایت مالی ورزشی – بازاریابی پنهان – به تفصیل بیان می‌شود. بخش سوم شامل پنج فصل است. دو فصل اول بازاریابی پنهان را بیان می‌دارد و ارزیابی عمیقی از آن ارائه می‌دهد. بخش شانزدهم چگونگی اینکه حامیان مالی در پس بازاریابی پنهان چه یاید بکنند را بیان می‌دارد. که در فصل 17 با موضوعاتی از بازاریابی پنهان در بازی‌های المپیک (فصل 17) ادامه می‌یابد. بخش سوم با بررسی‌های عمیق در باره بازاریابی پنهان جهت ارائه نمایی از جنبه‌های مختلف می‌تواند در بازاریابی پنهان روی دهد، خاتمه می‌یابد. سرانجام، فصل نوزدهم خلاصه‌ای از بخش 1، 2 و 3 را در جهت ارائه توصیه‌های ویژه برای هدایت این موضوع به سوی مسائل آتی را ترسیم می‌نماید.

کتاب بازاریابی جهانی در ورزش