کتاب بنیاد نظری سیاست

Bonyad Nazari Siyasat
در جوامع چند فرهنگی
کد کتاب : 137480
شابک : 978-6005865431
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 312
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 30 تیر
علیرضا حسینی بهشتی
سید علیرضا حسینی بهشتی (زادهٔ ۱۳۴۱ در قم) عضو هیأت علمی دانشکدهٔ علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، و عضو و دبیر کل جمعیت توحید و تعاون است. او مشاور ارشد میرحسین موسوی در انتخابات دهم ریاست جمهوری بوده‌ است. وی فرزند محمد حسینی بهشتی (در ایران معروف به شهید بهشتی) است.علیرضا بهشتی فرزند محمد حسینی بهشتی (از روحانیون و بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی که در انفجار دفتر این حزب در سال ۱۳۶۰ به همراه بسیاری دیگر از اعضای حزب، شهید شد) در سال ۱۳۴۱ در شهر قم زاده شد.
دسته بندی های کتاب بنیاد نظری سیاست
قسمت هایی از کتاب بنیاد نظری سیاست (لذت متن)
«درست همانگونه که هیچ‌کس در اهمیت آثار جان رالز و به‌ویژه نظریه‌ای در باب عدالت او در احیای فلسفه اخلاقی و سیاسی لیبرال در قرن حاضر شک نمی‌کند، هیچ‌کس نیز نمی‌تواند چالشی که آثار السدیر مک‌اینتایر و به‌ویژه پس از فضیلت او، به همراه دیگر نقدهای جامعه‌گرایانه، بنیان‌های لیبرالیسم را طی دو دهه اخیر بدان فراخوانده است، انکار کند. اما، همانگونه که در فصل پیش نیز اشاره شد، در حالی که همه جامعه‌گرایان اصول معین مشترکی دارند و بر نکات معینی توافق نظر دارند، در نکات دیگر، گاه به میزان قابل توجهی، اختلاف نظر دارند. برای نمونه، در حالی که آنها در نقد لیبرالیسم و بنیان‌های فلسفی نظریه اخلاقی و سیاسی آن بسیار به یکدیگر نزدیک هستند، در چاره‌ای که برای آن می‌اندیشند از یکدیگر فاصله می‌گیرند. اما از آنجا که گزینه‌های منتخب در این کتاب نه صرفا وابسته به عناوینی که نویسندگان بدان مشهور هستند بلکه بیشتر بر موضوعات محوری اندیشه‌های آنان در قبال مسئله گوناگونی فرهنگی استوار است، اینگونه شباهت‌ها و تفاوت‌ها هرچه باشند، در نتایجی که به دست خواهد آمد تأثیری اندک خواهند داشت. پس، در حالی که از طیف جامعه‌گرایان از یک طرف مک‌اینتایر که نه صرفا منتقد برخی مباحث ارائه‌شده توسط بعضی اندیشمندان لیبرال یا بعضی جنبه‌های تجدد، بلکه از تمام اخلاق متجدد و فلسفه پساروشنگری مأیوس است؛ و از طرف دیگر مایکل والزر که در عین حال که منتقد معرفت‌شناسی لیبرالیسم است اخلاق لیبرالی را ارزش می‌نهد؛ و چارلز تیلور که موضع او در میانه این دو است، انتخاب گردیده‌اند، دو وجه مشترک آثارشان برای هدف پژوهش حاضر دارای اهمیت است: نخست اینکه هر کدام از آنها نقدی ارائه می‌کند که در نتیجه آن فهم بهتری از نظریه اخلاقی و سیاسی متجدد به‌طور کلی و لیبرالیسم به‌طور خاص در دسترس قرار می‌گیرد. دوم اینکه جایگزین‌هایی که پیشنهاد می‌کنند می‌تواند به عنوان راهنمایی جهت فهم بهتر مسئله گوناگونی فرهنگی و پیامدهای سیاسی آن به‌کار رود.»