کتاب سیاست تفکر

The Cambridge Gampanion to Merleau- ponty
تاملی در اندیشه ی مرلو-پونتی
کد کتاب : 14923
مترجم : مهدی سلیمی
شابک : 978-6002292599
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 92
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 19 مرداد

معرفی کتاب سیاست تفکر اثر کلود لفور

کلود لفور (2010-1924) فیلسوف و فعال سیاسی فرانسوی است. چنان که از متن همین کتاب نیز بر می آید، او در فلسفه و رویکرد سیاسی به شدت تحت تاثیر پدیدار شناسی استادش موریس مرلو-پونتی بود. در این نوشته نیز، لفورد مانند بیشتر نوشته هایش به شرح وبسط اندیشه ی مرلو-پونتی میپردازد. یکی دیگر از افراد تاثیر گذار بر اندیشه ی لفور،کورنلیوس کاستوریادیس بود که او و ولفور در کتاب مشترک شان از یک سو به انتقاد از سیاست های اتحاد جماهیر شوروی و از سوی دیگر به نقد مواضع تر تروتسکیست ها پرداختند. پیش تر از آن ها،مرلو-پونتی نیز کتابی را در نقد اتحاد جماهیر شوروی و مواضع کوستلر (در کتاب ظلمت در نیمروز) با عنوان انسان گرایی و ارعاب نوشته بود که لفور در کتاب خود به عقاید مرلو-پونتی و مواضع او نسبت به شوروی وفادار ماند و به شرح و بسط نظریات او در این باره پرداخت.

کتاب سیاست تفکر

کلود لفور
کلود لفورت (21 آوریل 1924 - 3 اکتبر 2010) یک فیلسوف و فعال فرانسوی بود. وی تا سال 1942 تحت تأثیر مدرس خود، پدیدارشناس موریس مرلو-پونتی (که انتشارات پس از مرگ لفورت آن ها را ویرایش کرده بود) از نظر سیاسی فعال بود. در سال 1943 ، او مشغول سازماندهی جناحی از تروتسکیست پارتی کمونیست انترناسیونالیست در Lycée Henri-IV در پاریس بود.
دسته بندی های کتاب سیاست تفکر