کتاب تعمید تفنگ

Short Stories
کد کتاب : 17779
مترجم :
شابک : 978-6002961037
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 312
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 3 مهر
قسمت هایی از کتاب تعمید تفنگ (لذت متن)
ابایی ندارد کتمان کند که با زنی که ازدواج کرده بود و همسرش به حساب می آمد به هم زده و دیگر از هم جدا شده اند. مشکلی ندارد که بگوید نشانی خانه اش در چارلوتنلوند عوض شده. حذف نکات گوناگون رزومه اش کار آسانی است...اگر در جنوب بندر روی تشک بادی خود خوابیده و خوابش نمی برد به خاطر عذاب وجدان از دروغ هایی نیست که گفته. قبول دارد که هدف وسیله را توجیه می کند. اگر خوابش نمی برد برای این است که که سخت مشغول است که آیا هیأت مدیره سازمان چیزی علیه او پیدا خواهد کرد یا نه. البته که پیدا نمی کند. رئیس هیأت به محض اینکه در پاکت را باز کند و سربرگ وزارت امور خارجه را بیند متقاعد می شود.