کتاب عوامل فهم متن

Factors for understanding text
در دانش هرمنوتیک و علم اصول استنباط ازدیدگاه پل ریکور و محقق اصفهانی

مشخصات کتاب عوامل فهم متن
شابک : 978-9643636852
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 416
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 11 اسفند

معرفی کتاب عوامل فهم متن اثر حمیدرضا حسنی

مسئله فهم متون نوشتاری و بررسی عناصر موثر آن، از مباحثی است که از زمانی که بشر برای انتقال پیام به یکدیگر به نگارش روی آورد، همواره مورد توجه دانشمندان در جوامع مختلف انسانی بوده است و به آن پرداخته اند. در این میان، دانش هرمنوتیک و نیز مباحث مربوط به کیفیت فهم متون مقدس دینی در حوزه های اسلامی، دو عرصه علمی است که از جهات متعددی قابل بررسی و انجام مباحث مقایسه ای است. علم اصول به مثابه مهم ترین ابزار اجتهاد و فهم واستنباط گزاره های دینی، ارتباط وثیقی با دانش سمانتیک و نیز هرمنوتیک دارد؛ گرچه خواستگاه هرمنوتیک در غرب با مباحث علم اصول متفاوت است.

کتاب عوامل فهم متن

دسته بندی های کتاب عوامل فهم متن