کتاب سیاست نامه

Siyasatnama
(سیر الملوک)

مشخصات کتاب سیاست نامه
مترجم : هادی اکبر زاده
شابک : 978-9643348540
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 392
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 20 فروردین

معرفی کتاب سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک طوسی

خواجه نظام الملک طوسی با جمع آوری تجارب حاصل از سال های وزارت خود در دوره سلجوقی در این کتاب ارزشمند، روش های کشورداری رایج در تاریخ ایران زمین را به تصویر می کشد.

کتاب سیاست نامه

خواجه نظام الملک طوسی
ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی شناخته شده به خواجه نظام‌الملک طوسی (۲۸ مهر ۳۹۷ تا ۲۲ مهر ۴۷۱)(متولد سبزوار، کشته شده در بروجرد و دفن شده در اصفهان) وزیر نیرومند دو تن از شاهان دوره سلجوقیان در ایران بود.وی نیرومندترین وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان نیز در زمان وی به اوج نیرومندی رسیدند. او بیست و نه سال سیاست درونی و بیرونی را رقم می‌زد.
قسمت هایی از کتاب سیاست نامه (لذت متن)
کسی که بر وی اعتمادی تمام است او را اشراف فرمایند تا آنچه به درگاه رود او می داند و به وقتی که خواهند و حاجت افتد می نماید و این کس باید که از دست خویش به هر ناحیتی و شهری نایبی فرستد سدید و کوتاه دست تا اعمال و اموال را تیمار می دارد و آنچه رود از اندک و بسیار به علم ایشان باشد نه چنان که به سبب مشاهره و مزد ایشان باری بر رعیت افتد و به تازگی رنجی به حاصل شود. و آنچه ایشان را به کار باید از بیت المال بدهند تا ایشان را به خیانت کردن و رشوت ستدن حاجت نیفتد و آن فایده که از راستی کردن ایشان حاصل شود ده چندان و صد چندان مال باشد که بدیشان دهند به وقت خویش.