کتاب جنسیت و زبان شناسی اجتماعی

Gender and social linguistics
کد کتاب : 21236
شابک : 978-9647703666
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 254
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2

معرفی کتاب جنسیت و زبان شناسی اجتماعی اثر عباس محمدی اصل

زبان فقط بازتاب واقعیت اجتماعی نیست، بلکه چنین واقعیتی را ارزیابی، اصلاح و نوسازی نیز می کند. جنسیت، بخشی از این واقعیت است و هویت جنسیتی ما در این گفتمان شناخته می شود. گفتمان، از طریق زبان، فرصتی را فراهم می آورد که ما ضمن ایفای یک نقش جنسیتی واحد، بتوانیم از زاویه ای همدلانه به منویات جنسیت دیگر نیز واقف گردیم. نویسنده در کتاب حاضر می کوشد با مرور تاریخچة مطالعات مربوط به زبان و جنسیت، چهارچوبی نظری برای بررسی این نسبت فراهم آورد. همچنین فاصلة واقعیت و آرمان زنانگی و مردانگی و زبان جنسیتی را تبیین می کند. این کتاب دارای پنج فصل با این عنوان هاست: زمینة نظری؛ تعامل کلامی و زبان؛ زن بودن؛ جنسیت در افکار قالبی و هنجارها و نهاد زبان. عنوان برخی از مباحثی که نگارنده در زمینة زبان شناسی و جنسیت به آنها پرداخته است عبارت اند از: شناخت جنسیت در زبان؛ گفتمان جنسیتی؛ تکلم و تمایل؛ زن و قدرت زبان؛ بلوغ کلامی جنسیتی؛ جنسیت و زبان حال کودکان.

کتاب جنسیت و زبان شناسی اجتماعی

عباس محمدی اصل
عباس محمدی اصل در سال 1346 شمسی در شهرری تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشته علوم انسانی در سال 1364 شمسی، دانشنامه کارشناسی خود را در سال 1369 شمسی در رشته علوم اجتماعی با گرایش برنامه ریزی اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی و دانشنامه های کارشناسی ارشد را در سال 1372 شمسی با گرایش مردم شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی و در سال 1375 شمسی با گرایش جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبائی دريافت كرد. وي در سال 1382 شمسی موفق به اخذ دانشنامه دکترای جامعه شناسی از همين دانشگاه شد. پایان نامه ...
دسته بندی های کتاب جنسیت و زبان شناسی اجتماعی