کتاب رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

Rahyaft-ha va Ravesh-haye tahghigh
کد کتاب : 25489
شابک : 978-9641850564
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 300
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 16 اسفند

معرفی کتاب رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی اثر مجموعه ی نویسندگان

در کتاب رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی ضمن بررسی روند تاریخی و تکاملی ابزارها، تکنیک ها، روش ها و رهیافت های توسعه و ترویج روستایی و زمینه های پیدایش رهیافت های مشارکتی، رهیافت ها و ابزارهای جایگزین تحقیق سنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است، روش ها و رهیافت هایی نظیر: تحقیق نظام های زراعی (FSR)، ارزیابی سریع روستایی (RRA)، ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA)، ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی (PRCA)، مدرسه مزرعه کشاورز (FFS)، شاخص شناسی و روش های سنجش توسعه پایدار منابع و ارزیابی اجتماعی طرح های توسعه. همچنین در این کتاب توجه ویژه ای به معرفی و کاربرد ابزارها و تکنیک های مشارکتی نوین در تحقیقات توسعه ای شده است. ابزارها و تکنیک هایی که در این کتاب بررسی شده اند عبارت اند از: فرایندهای بحث، گفت وگو و مشاهده (مصاحبه های نیمه سازمان یافته، بحث گروهی متمرکز و…)، نمودارها و فهرست ها (نمودار ون، برنامه روزانه، نظام ها و…)، جدول ها و چارت ها (فهرست سازی، رتبه بندی و…) و روش های تجزیه و تحلیل ویژه (ترسیم کروکی جامعه، مدل سازی سه بعدی مشارکتی، تحلیل SWOT، سیستم اطلاعات جغرافیایی و…).

کتاب رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی

دسته بندی های کتاب رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی