کتاب راهبردهای پژوهش

Strategies for Research in Constructivist International Relations
از منظر سازه انگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل
کد کتاب : 25687
مترجم :
شابک : 978-9641855361
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 196
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 2007
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 2 خرداد

معرفی کتاب راهبردهای پژوهش اثر اودی کلوتز

شیوه های متعارف پژوهش چنان با تکنیک های پیچیده و فنون خاص مطالعات تجربی و به ویژه روش های آماری گره خورده است که گاه پاره ای از گرایش های فکری و نظری عطای این گونه پژوهش را به لقایش می بخشد. اما با ظهور نظریه های بدیعی چون سازه انگاری دریچه ای نوین به پژوهش اجتماعی، سیاسی و بین المللی گشوده شده است. این نظریه مبتنی بر شناخت لایه های مختلف آگاهی انسانی و به دنبال یافتن عمق ساختارهای معنایی است؛ آن چه نظام و کارگزاران اجتماعی در جریان کنشی متقابل آن را برمی سازند.
راهبرد پژوهش سازه انگارانه در پی کاری متفاوت و متمایز از تصویرگری دقیق واقعیت اجتماعی است. بر این مبنا که چگونه با مشاهده ای مشارکت جویانه می توانیم تفاسیر، ذهنیت ها و معانی گوناگونی را درک کنیم که هویت اجتماعی و کنش های جمعی را تشکیل می دهند.
این کتاب برای کسانی طراحی شده است که خواستار کاربرد دیدگاه های سازه انگارانه اند، اما درعین حال در جست وجوی راهنمایی برای پرسش های «چگونه»، «چه» و «کجا»یند که در پژوهش های تجربی مطرح می شوند. در این کتاب بر مفاهیم و ابزاری تأکید می شود که به پژوهشگران در بررسی، تفسیر و تحلیل تداوم و تغییر کمک می کنند و به جای طرفداری از مدلی واحد یا مجموعه ای از روش ها، بر چگونگی تلفیق و گزینش مجموعه ای از راهبردها در طراحی پژوهش توجه می شود. کتاب با تکیه بر این نگرش تازه، افق های جدیدی بر پژوهش های معناگرا در حوزه ی سیاست و روابط بین الملل می گشاید.

کتاب راهبردهای پژوهش