کتاب راه آیین

the dhammapada
دم‍ه پ‍ده
کد کتاب : 27798
شابک : 978-0050486917
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 360
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 28 مرداد

معرفی کتاب راه آیین اثر ع پاشایی

"از هر «دانای آیین» بودایی مکتب تیره واده که بپرسند: «از کتاب های کهن بودایی کدام یک مهم تر است؟» بی گمان خواهد گفت: «دمه پده» چه این بوداییان دمه پده را سخن خود بودا دانسته و در این هیچ تردیدی نیز روا ندانسته اند." راه آی‍ی‍ن (دم‍ه پ‍ده ) ی‍ک م‍ت‍ن ب‍ودای‍ی ب‍ا م‍ق‍دم‍ه ی‍ی درب‍اره زن‍دگ‍ی و آی‍ی‍ن ب‍ودا می باشد.

کتاب راه آیین