کتاب جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها

Analytical Research on Rights and Freedom
حقوق بشر معاصر (دفتر دوم)
کد کتاب : 27823
شابک : 978-9649940694
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 391
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 25 مرداد

معرفی کتاب جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها اثر سید محمد قاری سید فاطمی

حقوق بشر معاصر یک نظام هنجاری با ادعایی فرا مرزی و فرهنگی است. گرچه نمی توان در جوهره ی اندیشه ای و فرهنگی حقوق بشر تردید کرد، اما این مقوله، خود را در تخاصم و تعارض دیگر فرهنگ ها نمی بیند؛ جز این که بخش هایی از فرهنگ ها را که با زبان هنجاری در تعارض با حقوق بنیادین انسان اند، به چالش می کشد. هم چنین به نظر می رسد، تصویر حقوق بشر معاصر به عنوان دستاورد دنیای جدید و کاملا بیگانه از سنت، نه با واقعیت تاریخ اندیشه ای مطابقت دارد و نه به لحاظ عملی، خدمتی است به این گفتمان انسانی. هدف نگارنده از نگارش دفتر دوم از مجموعه ی «حقوق بشر در جهان معاصر» تبیین محتوای حق ها و آزادی ها در حقوق بشر معاصر می باشد که در حقیقت تبیین محتوای هنجاری این نظام است. مباحث مطرح در کتاب بدین قرار است: «حق ها و آزادی های عام در حقوق بشر معاصر» از جمله حق حیات، منبع شکنجه و مجازات و رفتارهای بی رحمانه و غیرسیاسی، مشارکت سیاسی، آزادی بیان و مذهب و... و «حمایت های ویژه» در خصوص حقوق زنان، کودکان، معلولان، پناهندگان و...

کتاب جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها

سید محمد قاری سید فاطمی
رشته تخصصی: دکترای تخصصی حقوق بشر تطبیقیسوابق علمی – پژوهشی دکتر سید محمد قاری سید فاطمیاستاد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق
دسته بندی های کتاب جستارهایی تحلیلی در حق ها و آزادی ها