کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران

Nationalism and ethnicity in Iran
کد کتاب : 30224
شابک : 978-9644164392
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 182
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 20 اسفند

معرفی کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران اثر آیت الله میرزایی

شاید کمتر واژه ای بتوان در روزگار کنونی یافت که به اندازه ی ناسیونالیسم چالش برانگیز باشد. موضوعی که اکنون به منزله ی یکی از موضوعات بنیادین علوم اجتماعی مطرح است به گونه ای که در سالهای اخیر کم تر پدیده ی سیاسی و اجتماعی ای به اندازه ی ناسیونالیسم جذابیت داشته است ناسیونالیسم ایدئولوژی مدرنی برای هویت سازی نوین و پاسداشت سنت و گذشته ی تاریخی هویتهای جمعی است. به تعبیر گلنر (۱۹۸۳) ناسیونالیسم ایدئولوژی مدرن ملت است.
ناسیونالیسم در دهه های اخیر بازاندیشی شد و توجه بسیاری از اندیشمندان رشته های گوناگون را در سراسر جهان برانگیخت در ایران نیز موضوع ناسیونالیسم، هر چند به طور پراکنده توجه برخی پژوهشگران را جلب کرده است با وجود ،این سنت مطالعاتی آکادمیکی در این زمینه وجود ندارد با مرور برخی مطالعات موجود متوجه میشویم که نه تنها در مورد ناسیونالیسم ایرانی کم بحث شده است، بلکه با وجود اهمیت و آثار مشهودش بر تاریخ معاصر ایران از حیث مطالعات آکادمیک پدیده ای تقریبا فراموش شده است. در مجموع به ناسیونالیسم به ویژه در مفهوم نوین آن کمتر در علوم اجتماعی ایران و به ویژه جامعه شناسی توجه شده است. بیشتر پژوهشهای تجربی در ایران بر هویت های جمعی (ملی ،قومی، مذهبی محلی و...) متمرکز است و برخی نیز بر موضوع مهم انسجام ملی تمرکز دارند. هر چند این پژوهشها تلاش کرده اند هدف را مطالعه کنند از بررسی فرایند و ابزار دستیابی به این هدفها، یعنی ناسیونالیسم فروگذاری کرده اند.

کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران

آیت الله میرزایی
سید آیت‌اللهمیرزایی متولد سال 1354، دارایدکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۹۰،فوق لیسانس مطالعات فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۸۴،لیسانس، پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۱ می باشد. ویسرپرست گروه جامعه شناسی نظری، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳ و مدیر گروه جامعه شناسی تاریخی انجمن جامعه شناسی ایران، ۱۳۹۲ است.
دسته بندی های کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران
قسمت هایی از کتاب ناسیونالیسم و قومیت در ایران (لذت متن)
دراین کتاب، که حاصل پروژه ی دکتری من است، تلاش خواهم کرد با رویکردی انتقادی، از "ناسیونالیسم ایرانی" کلیشه زدایی کنم و با بازسازی مفهومی، آن را به گونه هایش تفکیک و به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مورد بررسی و پژوهش جامعه شناختی قرار دهم. مطالعه جامعه شناختی ناسیونالیسم این امکان را فراهم می کند تا روش مندانه و نظام یافته درک عالمانه ای از این پدیده - نیروی اجتماعی قدرتمند در ایران - به دست آوریم. در واقع، فهم ناسیونالیسم به معنای دقیق کلمه فهم پدیده ی "ملت" در ایران معاصر است و...