کتاب تاریخ امپراتوری اشکانیان

Histoire de l’empire parthe
کد کتاب : 30524
مترجم :
شابک : 978-9642575167
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 488
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 2017
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 4 اردیبهشت

معرفی کتاب تاریخ امپراتوری اشکانیان اثر آندره ورستاندیگ

اشکانیان یا پارت ها از سلسله های حکومتگر ایرانی در عصر باستان بودند که علیه حکومت سلوکیان (جانشینان اسکندر) شوریدند و قدرت را از اقوامی بیگانه ستاندند. کتاب حاضر به بررسی تاریخ سیاسی این سلسله ی دیرپای اختصاص دارد که حدود 470 سال بر ایران حکومت کردند. در خصوص خاستگاه و مباحث نژادی پارت ها، نویسنده معتقد است که آن ها از اقوام بیابانگرد "سیت" [از سکاها] بودند که از نژاد هند اروپایی محسوب می شوند. نویسنده از منابع یونانی و رومی بسیار بهره برده است و گاه روایات متفاوت آن ها را درباره ی یک موضوع در کنار هم می آورد. چینش مطالب کتاب به گونه ای است که از موسس سلسله ی پارتی، یعنی ارشک یا ارشاک، آغاز و سپس رخدادهای عصر پادشاهان بعدی به ترتیب ذکر می شود. نویسنده در کتاب تنها به تاریخ سیاسی پرداخته اما در کنار آن به مسائلی چون باورهای مذهبی نیز توجه دارد. مساله ی ارمنستان یکی از مهم ترین مسائل بحران آفرین میان پارتیان و امپراتوری روم در مرزهای غربی است که فصلی از کتاب به آن اختصاص یافته است. از میان حوادث سیاسی این عصر می توان به پیروزی پارت ها در نخستین رویارویی میان آن ها و رومیان (نبرد حرآن) و کشته شدن کراسوس و هم چنین تصرف تیسفون، پایتخت پارت ها، به وسیله ی امپراتور روم اشاره کرد. مطالب کتاب با خیزش اردشیر در پارس، که بعدها حکومت ساسانیان را به وجود آورد، به پایان می رسد.

کتاب تاریخ امپراتوری اشکانیان