کتاب تمهید القواعد

Preparation of rules
کد کتاب : 31657
شابک : 978-9640911426
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 480
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب تمهید القواعد اثر صائن الدین ابن ترکه اصفهانی

وجودشناسی یکی از مباحث اساسی در فلسفه و نیز عرفان نظری است و فیلسوفان و عارفان هر یک بحث های مفصلی در این باره کرده اند. صائن الدین علی بن محمد الترکه از حکیمان برجسته ای است که در اثر حاضر، نکته های عمیق را درباره وجود مطرح کرده و کوشیده است تا وجود مطلق و برخی از مسائل مترتب بر آن را اثبات کند. منظور از وجود مطلق، وجود شخص متصف به وحدت اطلاقی است که تعدد و تکثر نمی پذیرد و در عرصه وجود، همتایی ندارد. غیر او هر چه هست ظهور و تجلی و عکس و صورت آن اصل واحد است.
این کتاب که با حواشی دو تن از حکمای الهی: آقا محمد رضا قمشه ای و میرزا محمود قمی، بر غنای آن افزوده شده درباره وحدت وجود، مراتب وجود، وجود معنوی و مسائلی از این قبیل بحث کرده است.

کتاب تمهید القواعد