ادبیات عرب

ادبیات عرب

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات عرب

سگ آبی


برنده جایزه ادبیات عرب سال 2015

دختران ماه


برنده جایزه بین المللی من بوکر سال 2019

ترسوها


نامزد جایزه بوکر عربی سال 2018

جسارت رانندگی


از کتاب های پرفروش در آمریکا

مرگی کوچک


برنده ی جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب 2017

پیامبر


یکی از کتاب هایی که بیشترین ترجمه در دنیا را داشته است

مریما


نامزد جایزه ی بین المللی ادبیات داستانی عرب سال 2013

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع شعر
+ نمایش بیشتر
کمتر