کتاب نیهیلیسم معنایی

Nihilism Ma'naee
کد کتاب : 32522
شابک : 978-6220403272
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 271
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 11 تیر

معرفی کتاب نیهیلیسم معنایی اثر حسین شقاقی

ویلارد ون اورمن کواین را فیلسوفی دانسته اند که در محل تلاقی نحله های تحلیلی، پوزیتیویستی و پراگماتیستی ایستاده است. در کتاب حاضر تلاش شده است با تکیه بر استدلال های اساسی کواین در باب «کل گرایی معنایی»، «عدم تعین ترجمه» و «رد تمایز قضایای تحلیلی و ترکیبی» رویکرد طبیعی گرایانۀ او روشن شود. مولف کوشیده است با استناد به آثار و آرای کواین و نظر شارحان او نشان دهد رویکرد طبیعی گرایانۀ کواین در حیطۀ زبان به رفتارگرایی و نیهیلیسم معنایی می انجامد و در این جا منظور از نیهیلیسم معنایی نفی معنا به مثابۀ هویتی ذهنی یا انتزاعی است. از دید کواین، معرفت، ذهن و معنا بخش های یک جهان واحدند و باید در پرتو همان روح تجربی که به عالم طبیعی جان بخشیده است مطالعه شوند. بنابراین معنا باید به نحو تجربی فهمیده شود و هرگونه توصیف آن ناظر به خصیصۀ مشهود و عمومی آن است. با این وصف، «معنا» خصیصۀ رفتار است و به تعبیری همان کاربرد است. حاصل این دیدگاه رفتارگرایی است که روح تز نیهیلیسم معنایی محسوب می شود.

کتاب نیهیلیسم معنایی

حسین شقاقی
حسين شقاقي نویسنده ایرانی متولد سال 1358 می باشد که در زمینه ی فلسفه پژوهش و فعالیت می کند.