کتاب راز زندگی در ادبیات داستانی جهان (2)

The secret of life in world fiction
کد کتاب : 32932
شابک : 978-9644236754
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 814
سال انتشار شمسی : 1386
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 22 اردیبهشت

راز زندگی در ادبیات داستانی جهان (1)
The secret of life in world fiction
کد کتاب : 32931
شابک : 978-9644236747
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 628
سال انتشار شمسی : 1386
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

راز زندگی در ادبیات داستانی جهان (3)
The secret of life in world fiction
کد کتاب : 32934
شابک : 978-9644236761
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 803
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب راز زندگی در ادبیات داستانی جهان (1) اثر محمد ارزنده نیا

زندگی سرشار از حادثه هاست. نویسندگان ادبیات داستانی این حوادث را در قالب داستانهایشان به تصویر و تفسیر و چالش کشانده اند . هدف این مجموعه، بنا به اظهار مولف آن، کشف رازهای زندگی در ادبیات داستانی جهان است. در این مجموعه برای شناسایی هر نویسنده، سه بخش وجود  د ارد : 1) زند گینامه، 2) ویژگیهای ادبی، 3) عناوین آثار ادبی. بررسی و آشنایی با هر داستان نیز سه بخش دارد : 1) چکید ه داستان به یک یا چند  روایت، 2) تفسیرهایی از موضوع اصلی داستان، 3) گلچینی از متن داستان.

کتاب راز زندگی در ادبیات داستانی جهان (1)

دسته بندی های کتاب راز زندگی در ادبیات داستانی جهان (1)