کتاب آن است شیوه حکومت

Nahj al-Balagha
(فرمان حضرت امام علی (ع) به مالک اشتر)
کد کتاب : 33558
مترجم :
شابک : 978-9643379063
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 17 مهر
قسمت هایی از کتاب آن است شیوه حکومت (لذت متن)
پیام های آسمان در این زمینه به زمین منتقل می شود و اتمام حجت، چنان که باید و شاید صورت می گیرد. امّا کسانی که با وجه آسمانی هدایت و رسالت پیامبر بیگانه اند و جایگاه ولایت و سرپرستی مردم را تنها از منظر قدرت و حکومت می بینند، از آغاز بعثت رسول خاتم و گرایش مردم به پیام و پیامبر، با هم پیمان می بندند که پس از ارتحال پیامبر، قدرت و حکومت را در دست بگیرند و در میان قوم و قبیلۀ خود به توارث حفظ کنند. این طرح و توطئه در کمال ناباوری شکل می گیرد و در مرئی و منظر مردمی که سفارشات خدا و پیامبر را در مورد تکلیف امّت پس از ارتحال پیامبر دیده و شنیده اند، خلاف آنچه مقرّر شده، محقّق می شود. و به این ترتیب در مقابل اسلام نبوی یا علوی، اسلام دیگری شکل می گیرد که اتفاقا در موضع قدرت و حاکمیت قرار دارد که می تواند حقایق آسمانی و وقایع تاریخی را تحریف کند و منویات خود را بر کرسی بنشاند. آنچه مسلم است مردمی که با عشق و باور و امید به اسلام گرویده اند و پیامبر آسمانی را به چشم دیده اند، به هیچ عقیده و مرامی جز اسلام تن نمی دهند و هیچ حکومتی جز حکومت اسلامی را نمی پذیرند. پس حاکمیت بعد از ارتحال پیامبر، ناگزیر است که حتی الامکان ظواهر دین اسلام را در ویترین حکومت حفظ کند و اساسا منبر و محراب پیامبر را با داعیۀ اسلام و مسلمانی در اختیار بگیرد. هر چند که قلبا و عملا کمترین اعتقاد و التزامی به آن نداشته باشد.