کتاب مقدمه ای بر تاریخ شفاهی معماری ایران

History of Iranian architecture
کد کتاب : 39618
شابک : 978-9643345044
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 192
سال انتشار شمسی : 1393
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 14 مرداد

معرفی کتاب مقدمه ای بر تاریخ شفاهی معماری ایران اثر میترا هاشمی

تاریخ شفاهی از شاخه های جدید تاریخی است که در چند دهه ی اخیر، با اقبال فراوان ایرانیان روبه رو شده است . با وجود فعالیت نهاد های مختلف در این زمینه ، مبانی نظری و عملی تاریخ شفاهی در ایران هنوز چندان مدون و روشن نیست . تاریخ شفاهی بر اطلاعات تاریخی مبتنی است که در خاطره ی مردم است . در تاریخ معماری ایران که مدارک کتبی نادر و آثار مادی باقیمانده نیز دچار تغییر و ویرانی شده است ، اهمیت گنجینه ی اطلاعات شفاهی دو چندان است . با وجود این ، اهمیت این دسته از شواهد تاریخی معماری تا امروز مغفول مانده است ؛ حال آنکه منابع شفاهی میراست و دیر نیست کسانی که اطلاعات ارزشمندی از معماری گذشته ی ایران دارند از دست روند و ما را از آن چه در سینه دارند، محروم کنند. کتاب حاضر تاملی است در مباحث نظری و عملی تاریخ شفاهی و تاریخ شفاهی معماری ایران و گامی نخستین برای حفظ این شواهد ارزشمند تاریخی . کتاب در بخش نخست به تعریف تاریخ شفاهی و تاریخ شفاهی معماری ایران ، اهمیت ، فایده، و ضرورت آن، و پیشنه ی تاریخ شفاهی و تاریخ شفاهی معماری در جهان و ایران می پردازد ؛ و در بخش دوم ، مباحث عملی تاریخ شفاهی معماری ایران از مصاحبه و گردآوری اطلاعات تا پردازش و بایگانی و سنجش اعتبار شواهد شفاهی و سرانجام تدوین روایت تاریخی را بررسی می کند.

کتاب مقدمه ای بر تاریخ شفاهی معماری ایران

میترا هاشمی
خانم سیده میترا هاشمی متولد سال 1364 ، از محققان جوان تاریخ شفاهی است که شاید بتوان گفت نخستین گام عملی در دانشگاه را برای نشان دادن کاربرد میان رشته‏ ای روش ‏شناسی تاریخ شفاهی ارایه کرد. او رسالۀ خود را با عنوان «تاریخ شفاهی در تاریخ معماری ایران: درآمدی بر مباحث نظری و عملی» برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ مطالعات معماری ایران از دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی نوشت.
دسته بندی های کتاب مقدمه ای بر تاریخ شفاهی معماری ایران