کتاب زیر این نخل بلند

Zire in nakhl-e boland
جستارهایی در مخاطب شناسی شاهنامه
کد کتاب : 40642
شابک : ‫‭978-9643727475
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 522
سال انتشار شمسی : 1394
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب زیر این نخل بلند اثر محمدجعفر یاحقی

مقالۀ اول این کتاب دربارۀ تأثیرپذیری بیدل از فضای شاهنامۀ فردوسی است که در این مقاله نویسنده به بررسی تأثیرات فردوسی بر شعر و اندیشۀ بیدل دهلوی در جایگاه سرآمد شاعران سبک هندی پرداخته است. نتایج این بررسی نشان داده که از نظر زبانی مستقیم یا غیرمستقیم شاهنامه تأثیراتی در سبک، زبان، واژگان و حتی وزن و کلام بیدل گذاشته است و از معنایی نیز تفکرات، تصویرپردازی در موضوعات گوناگون و ... از تأثیرات فردوسی بر بیدل است. دومین مقالۀ کتاب دربارۀ تبارشناسی واژۀ «کشک» در شاهنامه است که در این مقاله ضمن بیان معانی کشک در شاهنامه و ادب فارسی، واژگان هم ریشۀ آن و تفاوت معنایی آنها با معنی کنونی کلمه نشان داده شده است. در مقالۀ سوم به دو پرسش بنیادی از داستان رستم و سهراب در طومار نقالان پاسخ گفته شده است: اول اینکه اساسا جذابیت های هنر نقالی در ابعاد مختلف ناشی از چیست؟ و دوم اینکه چه بخش هایی از این داستان مورد توجه فرهنگ عامه بوده که بر اساس این پیش فرض ها سعی داشته اند آن را به گونه ای در داستان بگنجانند؟ نویسندۀ مقالۀ «بررسی ساختار اسطوره ای هفت خان های ...» به معرفی هفت خان های راستین دیگر پهلوانان خاندان سام، یعنی سام، فرامرز و شهریار پرداخته و اثبات کرده تمامی این هفت خان ها جز برخی کاستی ها و افزودگی های روایی، از قانون ساختاری واحدی پیروی می کنند و همگی گشتاری از هفت خان رستم هستند. در مقالۀ «تأملی در وجوه معنایی "آباد" ...» به بررسی «آباد» و معانی مختلف آن در شاهنامه پرداخته شده است. در این مقاله نخست فرهنگ های عمومی و سپس فرهنگ های شاهنامه به دنبال این واژه بررسی شده اند.

کتاب زیر این نخل بلند

محمدجعفر یاحقی
محمدجعفر یاحقی زادهٔ ۱۳۲۶ در فردوس ، پژوهشگر و نویسندهٔ ایرانی، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد، عضو پیوستهٔ شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسی‌ شناسی و ادبیات خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد است.
دسته بندی های کتاب زیر این نخل بلند