کتاب یادداشت های یک خبرنگار

A reporter's notes
کد کتاب : 41634
شابک : 978-9644238970
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 184
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 16 مهر

معرفی کتاب یادداشت های یک خبرنگار اثر هوشنگ سلیمانی

درفضای مطبوعات، قلم زدن و نوشتن با موضوعات گوناگون، همواره نیازمند شوق و اشتیاق و داشتن تجربه و اطلا عات کامل از رویدادهای روز جامعه است. بنابراین خبرنگار می بایست ضمن انعکاس واقعیت های عینی جامعه، اخبار و گزارشهای صحیح و دقیق را در اختیار خوانندگان خود قرار دهد. کتاب حاضر شامل بخشی از مقالا ت و گزارشهای چاپ شده در روزنامه های کثیرالا نتشار(از سال 1387 تا 1392) است که مجددا مورد بازبینی و ویرایش قرارگرفته و مشتمل بر پنج فصل با عناوین ارتباطات و رسانه، جنگ و دفاع مقدس، خانواده و اجتماع، فرهنگ، اخلا ق و ورزش می باشد.

کتاب یادداشت های یک خبرنگار