کتاب پسامدرنیسم

Postmodernism
در بوته ی نقد (مجموعه ی مقالات)
کد کتاب : 43730
شابک : 978-9644160448
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 182
سال انتشار شمسی : 1400
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 3 خرداد
خسرو پارسا
خسرو پارسا، کنشگر سیاسی و اجتماعی، نویسنده و پژوهشگر ساکن تهران است. او در خانواده‌ای با گرایش‌های ملی‌گرایانه زاده شد و در سال 1340 پس از گرفتن دکترا در رشته‌ی پزشکی از دانشگاه تهران برای ادامه‌ی تحصیل به امریکا رفت. وی همزمان فعالیت‌های گسترده‌ای در جبهه‌ی ‌ملی و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و در سازمان‌های چپ‌گرا داشته است. پارسا در اسفند 1357 به ایران بازگشت و فعالیت‌های خود را در امور پزشکی، اجتماعی و سیاسی ادامه داد.
قسمت هایی از کتاب پسامدرنیسم (لذت متن)
«در ابتدا این سوال مطرح می شود که در جامعه ای که هنوز بخشی از آن ایلی است و بر بخش های دیگری طرز تفکر عشیره ای حاکم است سخن از «پسامدرنیسم» و نقد آن چه جایی می تواند داشته باشد؟ این مباحث ممکن است مربوط به نخبگانی چند باشد و کشاندن بحث اجتماعی به این مقولات، بی اعتنایی به مسایل مبرم تر اجتماعی است. در جامعه ی ما، که در بخش هایی هنوز به عصر روشنگری نرسیده و مدرنیته را درک و جذب نکرده است، سخن گفتن از پسامدرنیسم به چه کار می آید؟ این ایراد درست می بود اگر تشابه فراوان بین گرایش های پسامدرنیسم و پیشامدرنیسم وجود نمی داشت و اگر یکی سلاح در اختیار دیگری قرار نمی داد. طرز تلقی هایی که به هر دلیل منطق و خرد را نفی می کنند جا برای رازورزی می گشایند و پیداست که در جوامعی نظیر جامعه ی ما سر از کجاها در می آورند به همین دلیل هم استقبالی که در زمینه هایی از این درهم آمیزی می شود کلا بلاجهت نیست. حیرت برخی از طرفداران پسامدرنیسم از این استقبال زیاد موجه نیست و انکار آنان هم به مثابه تجاهل العارف واقعیت را تغییر نمی دهد. بسیاری از تلقی های پسامدرنیستی در جامعه ی ما خواه و ناخواه جامعه را نه به طرف یک جهش متصور به فراسوی مدرنیسم، بلکه به طرف نفی دستاوردهای آن و کمک به واپس گرایی می کشاند و این دقیقا مسئله ی مردم است نه نخبگان.»