کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران

Postmodernism in Iranian fiction
کد کتاب : 49070
شابک : 978-9642241040
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 526
سال انتشار شمسی : 1388
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 20 آذر

معرفی کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران اثر منصوره تدینی

در این کتاب، ابتدا تاریخچة شکل گیری، مبانی فکری و ویژگی های عمدة پسامدرنیسم درج شده، سپس آرای نظریه پردازان مشهور پسامدرنیسم همچون «برایان مک هیل»، «بری لوییس»، «پتریشیاو»، «ایهاب حسن»، «دیوید لاج» و... نمایانده می شود. سپس مسابقة پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران و نیز در ایران ذکر می شود. آنگاه طی سه رمان، یک داستان بلند و هشت داستان کوتاه مولفه های پسامدرنیسم در این نوشته ها بررسی می شود. «نمی توان گفت پسامدرنیسم مبین احساس بحران زندگی و ناباوری به نظمی مقتدر و بیرونی است، همان احساسی که موجد مدرنیسم به [منزلة جنبشی ادبی] گردید... فردریک جیمسن نیز در تحقیق مفصلش با عنوان پسامدرنیسم یا منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر (1991)، فروپاشی ساختارهای سنتی، اجتماعی و اقتصادی را مشابه روان گسیختگی می داند».

کتاب پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران