ادبیات پست مدرن

ادبیات پست مدرن

مشخصه ی ادبیات پست مدرن، تکیۀ شدید بر مسائلی چون از هم گسیختگی، تناقض، و روایت های سوال برانگیز است. این ادبیات اغلب بعنوان یک سبک یا روند تعریف شده است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد. آثار پست مدرن به عنوان واکنشی در برابر تفکر روشنفکرانه و رویکرد مدرنیستی در ادبیات نوگرا به وجود آمده اند. ادبیات پست مدرن، جزیی از پست مدرنیسم است، و همانند پست مدرنیسم برای تعریف و طبقه بندی به عنوان یک جنبش ادبی، تمایل به مقاومت دارد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات پست مدرن

محبوبه ویتگنشتاین


دیوید مارکسن از نویسندگان پرفروش در آمریکا

۳۵,۵۰۰ تومان

اعلان قرعه 49


تامس پینچن از نویسندگان پرفروش آمریکا

۳۳,۰۰۰ تومان

صید قزل آلا در آمریکا


ریچارد براتیگان از نویسندگان پرفروش آمریکا

۱۷,۰۰۰ تومان

خدا حفظتان کند آقای رزواتر


این کتاب به هملت ونه گات مشهور است

۲۰,۰۰۰ تومان

چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟


Peyrabar France-American Foundation جایزه بنیاد جایزه جایزه غیر داستانی (2007)

۱۴,۵۰۰ تومان

شهرهای ناپیدا (نامرئی)


برنده جایزه ی فرترینلی سال 1972

۱۶,۰۰۰ تومان

سومین پلیس


برنده جایزه Tähtivaeltaja

۳۰,۰۰۰ تومان

برفک


برنده ی جایزه ی ملی کتاب آمریکا 1985

۲۵,۰۰۰ تومان

صبحانه قهرمانان


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۱۴,۰۰۰ تومان

رگتایم


برنده جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 1975

۲۵,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

شش طرح داستانی که همه داستان های جهان را شکل می دهند

محققین بیش از 1700 رمان را بررسی کرده اند و در نتیجه ی این تحقیق شش نوع داستان مشخص شده اند – ولی آیا آن ها داستان های دوست داشتنی ما را هم شامل می شوند؟

کورت ونه گات: خالق معجونی از خنده، تخیل و خشم

در نظر ونه گات، تنها راه رسیدن به خوشبختی و نجات یافتن از جنون و بی معنایی هستی، مهربانی است.

آهنگ خاموش پاره ‏پاره شده زمان - رگتایم اثر ای. ال. دکتروف

دکتروف رمانی خلق می کند که با وجود دارا بودن عناصر پست مدرنی، خوش خوان، جذاب و روان است. در این اثر از ابهام نویسی و یا پیچیده گویی خبری نیست.