کتاب دام نام

Dame Nam
تجلی صفات رحمانی و قهاری خداوند در متون نظم
کد کتاب : 55853
شابک : 978-6007559376
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 201
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 20 بهمن

معرفی کتاب دام نام اثر رفیقه محمدی

نویسنده در کتاب پیش رو به مطالعه ی صفات رحمانی و قهاری خداوند که با تاثیرپذیری از اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه در اشعار منظوم فارسی، از دوره سامانیان تا قرن هفتم، جلوه گری کرده اند، می پردازد.

کتاب دام نام

قسمت هایی از کتاب دام نام (لذت متن)
خیام با به تصویر کشیدن و نشان دادن چهره کریمانه و توبه پذیر خداوند، گویا به داد مردم می رسد. او می گوید که انسان ها بشر هستند، از دو جوهر متضاد شیطانی و رحمانی پدید آمده اند و مردم گرفتار چندگانگی و جامعه اسیر افراط و تفریط سیاسی و دینی باید این را بفهمند، او با زبان شعر سکر آور خود، هوایی تازه و راهی نو و امیدی روشن در مردم برمی انگیزد؛ راهی که فقیهان ظاهربین، در سایه حکومت های خودکامه بر مردم بسته بودند، «خیام درواقع نمودار یگانگی ظاهر و باطن، حقیقت و مجاز، ایمان و کفر و همه دوگانگی های ازلی و ابدی روان انسان است و چنین شخصیتی که در وجود او همه تضادها به وحدت رسیده است، بیش از تمام عارفان رسمی، عارفان را نمایندگی تواند کرد.»