کتاب فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی (3 جلدی)

Farhangnameh Sovare Khiyal
کد کتاب : 56722
شابک : 978-9644015267
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 2444
سال انتشار شمسی : 1395
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 مهر
تعداد جلد : 3

معرفی کتاب فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی (3 جلدی) اثر سعید مهدوی فر

تحقق در صور خیال دیوان خاقانی و نگارش فرهنگ نامه ای در این باب برکنار از طلبیدن تمهیداتی ویه دشوارهای متعددی نیز به همراه داشت. نبود متن پیراسته ای از دیوان شاعر، یکی از اولین دشواری ها بود که بایستی پیش از هرگونه پژوهشی حل میشد. هیچ یک از سه چاپ مشهور دیوان به تنهایی متن قابل اطمینانی نیست..

کتاب فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی (3 جلدی)

سعید مهدوی فر
دکتر سعید مهدوی فر نویسنده ایرانی متولد سال 1365 پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد.
دسته بندی های کتاب فرهنگنامه صور خیال در دیوان خاقانی (3 جلدی)