کتاب ابن سینا

Ebne Sina
مجموعه مقالات تفسیری و انتقادی
کد کتاب : 56830
مترجم :
شابک : 978-6008091899
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 536
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2021
نوع جلد : جلد سخت
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب ابن سینا اثر گروه مولفان

کتاب حاضر با عنوان "‌‌‌ابن سینا"، "مجموعه مقالات تفسیری و انتقادی" را پیرامون یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان اسلامی دربردارد. او یکی از اولین کسانی است که بین فلسفه و دین همبستگی برقرار کرد و مفهوم نوافلاطونی از نشأت را تشریح کرد؛ اما سایر ایده‌های نوافلاطونی مانند وجود پیش از روح را رد کرد و از منطق ارسطویی برای توسعه ‌استدلال‌های خود استفاده کرد.
‌‌‌"ابن سینا" منطق را در خدمت ماورا طبیعه و به عنوان وسیله‌‌ای برای فهم آموزه‌‌ها‌ی دینی اسلامی و حتی تفسیر قرآن به کار گرفت. او منطق را معیاری برای قضاوت مفاهیمی می‎دانست که ‌از طریق چهار قوه عقل کسب می‌شد و همچنین از منطق برای استنباط و کسب دانش جدید و قضاوت در مورد اعتبار استدلال‌‌ها‌ استفاده می‌کرد. کسب علم برای تربیت و تکمیل عقل برای رسیدن به رستگاری ضروری بود و منطق از دیدگاه "ابن سینا" همچنین وسیله‌‌ای برای انتقال دانش به دیگران بود.
از تاثیرات "ابن سینا" در علوم پزشکی همین بس که کتاب قانون او، در قرن دوازدهم به لاتین ترجمه شد و برای چندین قرن کتاب درسی اصلی برای دانشجویان پزشکی در اروپا باقی ماند. در موزه بخارا، بخش‌هایی وجود دارد که بسیاری از نوشته‌‌ها‌ی او، ابزار جراحی مربوط به دوره وی و نقاشی‌‌ها‌ی بیماران تحت درمان را نشان می‌دهد. "ابن سینا" به تأثیر ذهن بر بدن علاقه داشت و مطالب زیادی در زمینه‌ی روانشناسی نوشت که ‌احتمالا بر ابن طفیل و ابن باجه تأثیر گذاشته ‌‌است.
در ایران، ‌‌‌"ابن سینا" به عنوانی یک نماد ملی شناخته می‌شود و به عنوان یکی از بزرگترین ایرانیانی است که تا به حال زندگی کرد‌‌ه‌است. امروزه پرتره‌‌ها‌ و مجسمه‌‌ها‌ی زیادی در ایران از وی باقی ماند‌‌ه ‌است و کتاب پیش رو که "مجموعه مقالات تفسیری و انتقادی" پیرامون "ابن سینا" را دربردارد، یادبودی چشمگیر از زندگی و آثار مردی است که به شیخ‎الرئیس شهرت دارد.

کتاب ابن سینا

قسمت هایی از کتاب ابن سینا (لذت متن)
بوعلی سینا را (که در لاتین اویسنا می‏خوانند) باید موثرترین متفکر دورۀ قرون وسطا دانست. در فصول این مجموعه، نشان داده شده است که تأثیر او بر فلاسفه و متکلمان مسلمان بی بدیل بوده است. ایشان از پاسخ دادن به ارسطو دست برداشتند و به جای آن به ابن سینا پرداختند. او بر فلسفۀ یهودی نیز اثری بسیار داشت، اگرچه این تأثیر غالبا بواسطه بوده است. و البته فلاسفۀ قرون وسطا و دورۀ تجدید حیات علم و ادب در سنت مسیحی او را متفکری اساسی محسوب می کردند. مع الوصف، هنوز تحقیقات اساسی نسبتا زیادی درخصوص این مرد سترگ تاریخ تفکر باقی است که باید به انجام رسد. در این مجموعه، پورمن این نکته را متذکر شده است که مطالعات درخصوص مساهمت دوران ساز ابن سینا در تاریخ طب همچنان در دورۀ صباوت به سر می برد. اما از جنبۀ فلسفی اوضاع اندکی بهتر است. درواقع، تحقیقاتی عالی درخصوص حیات و افکار ابن سینا انجام گرفته است. مع هذا، از ضروریاتی چون تصحیحات موثق از برخی آثار و ترجمه ها، حتی درمورد بسیاری از آثار اصلی، همچنان محرومیم. حتی متونی اصلی ازقبیل طبیعیات و الهیات الشفاء در همین سنوات اخیر به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته است. درباب شخصیت های بزرگ، ازقبیل افلاطون و آکویناس و کانت، چنان که انتظار می رود، متزایدا مجموعه ها، مدخل ها و کتاب های راهنما تدوین می شوند و این نشانی دیگر است از اینکه به طور نسبی ابن سینا مورد غفلت بوده است، تا بدان حد که تا این زمان مجموعه ای وجود ندارد که در آن متخصصین صاحب رأی کلیۀ جوانب فکری او را بررسی کرده باشند. قصد ما در این مجلد آن است که این نقیصه را تدارک کنیم. مع هذا، این کار صرفا مدخل و راهنمایی به تحقیقات و معلوماتی نیست که تاکنون درباب ابن سینا حاصل شده است بلکه، مطابق با اهداف مجموعه هایی ازاین دست، هر یک از مقالات این کتاب تلاش دارد معلومات ما را ارتقا دهد. اغلب چنین است که مولف به حیطه هایی که به تحقیق و کار نیاز دارد هم اشاره ای دارد (به آثار طبی او قبلا اشاره شد). مثالی دیگر مواجهۀ یهودی و لاتین با ابن سیناست، که مساهمات انجام گرفته در اینجا نه فقط ماحصل تحقیقات انجام شده را ارائه می دهد (و حتی پیش می برد)، بلکه مضاف بر آن نشان می دهد چه مسائلی همچنان باقی است.