رساله ای درباره طبیعت آدمی

A Treatise of Human Nature

مشخصات کتاب رساله ای درباره طبیعت آدمی
مترجم :
نوع جلد :جلد سخت
قطع :رقعی
شابک :978-600-278-231-1
تعداد صفحه :816
سال انتشار شمسی :1396
سال انتشار میلادی :1739
سری چاپ :2
زودترین زمان ارسال :17 فروردین

جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

مجموعه سه گانه

کتاب دوم و سوم در یک جلد به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب رساله ای درباره طبیعت آدمی اثر دیوید هیوم | ایران کتاب

کتاب رساله ای درباره طبیعت آدمی، اثری فلسفی نوشته ی دیوید هیوم است که در سال 1739 به رشته ی تحریر درآمد. این کتاب را می توان تلاش همه جانبه ی هیوم برای بنیان نهادن فلسفه بر پژوهشی جدید و قابل بررسی درباره ی سرشت بشر در نظر گرفت. رساله ای درباره طبیعت آدمی که یکی از مهم ترین متون در فلسفه ی غرب به شمار می آید، اثری قابل اتکا برای درک درست فلسفه ی قرن هجدهم نیز هست. هیوم در این رساله ابتدا توضیح می دهد که ما چگونه مفاهیمی چون علت و معلول، هستی بیرونی و هویت شخصی را در ذهنمان شکل می دهیم و سپس، تشریحی نوین از احساسات، مسئله ی آزادی و جبر و تأثیرات آن ها بر تصمیمات و کنش های انسان ها را ارائه می کند. این فیلسوف بزرگ در نهایت کتاب را با توضیحاتی جزء به جزء و موشکافانه درباره ی این که انسان ها چگونه میان هنجار و ناهنجار، و فضیلت و رذیلت تمایز قائل می شوند، به پایان می رساند.

کتاب رساله ای درباره طبیعت آدمی

نکوداشت های کتاب رساله ای درباره طبیعت آدمی
One of the best introductions to philosophy.
یکی از بهترین مقدمه ها بر فلسفه.
Barnes & Noble

Hume’s first major work of philosophy.
اولین اثر فلسفی برجسته ی هیوم.
Online Library of Liberty

One of philosophy's most important works.
یکی از مهمترین آثار فلسفی.
Amazon Amazon

قسمت هایی از کتاب رساله ای درباره طبیعت آدمی (لذت متن)
هویتی که به اشیا می دهیم، هویتی ساختگی و موهوم است که توسط ذهن بنا شده و نه ماهیتی به خصوص که به شیء مورد بحث ما تعلق دارد.

هرگونه تکبر و خودبرتربینی برای ما نامطلوب است، صرفا به این دلیل که تکبر خود ما را متزلزل می سازد و ما را به واسطه ی همذات پنداری به ورطه ی مقایسه می کشاند که باعث به وجود آمدن احساس نامطلوب حقارت می گردد.

ما میزانی مشخص از خودخواهی در انسان ها را می پذیریم؛ زیرا می دانیم که آن، بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت انسان است و در فطرت ما ریشه دارد.