فرزام پروا

فرزام پروا

فرزام پروا (متولد 1349 تهران) پس از اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه تهران، تخصص روان پزشکی خود را از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دریافت کرد و ازآن پس به مدت دو سال در شهرستان درود لرستان به ارائه ی خدمات روان پزشکی پرداخت.

کتاب های فرزام پروا

شوخی های کیهانی


۱۸,۰۰۰ تومان

شهرهای بی نشان


۱۳,۵۰۰ تومان