میلاد بابانژاد

میلاد بابانژاد

میلاد بابانژاد متولد 1363 در تهران است. او تحصیلات خود را در رشته ی مدیریت بازرگانی تکمیل کرد و پس از چندین ترجمه ی غیررسمی در دنیای مجازی، کار خود را با ترجمه ی جلد اول کتاب نغمه ای از آتش و یخ اثر جرج آر آر مارتین به صورت سه کتاب مجزا در سال 1390 آغاز کرد. ترجمه ی بعدی او کتاب خطای ستارگان بخت ما اثر جان گرین بود که ترجمه ی این کتاب در سال 1393 توسط انتشارات پیدایش به چاپ رسید و خیلی سریع در همان سال به چاپ دوم رسید.

کتاب های میلاد بابانژاد