بهرام معلمی

بهرام معلمی

ب‍ه‍رام‌ م‍ع‍ل‍م‍ی‌ مترجم ایرانی متولد سال 1324 می باشد.

کتاب های بهرام معلمی

دینامیک کلاسیک ذرات و سیستمها


از انرژی چه می دانیم؟


از آلودگی آب چه می دانیم؟


چرا E=mc2؟


اصول ‏الکترونیک


مبارزه با گرمایش زمین


محیط زیست پایدار


انرژی زمین گرمایی


انرژی خورشیدی


انرژی زیست توده


انرژی برقابی


جامعه ی سبز


انرژی هیدروژنی


انرژی هسته ای


انرژی امواج


غذای سبز


انرژی باد


آینده ی سوخت های فسیلی


آب و صرفه جویی


آثار گرمایش زمین


از آلودگی هوا چه می دانیم؟


کوانتوم


بحران انرژی


دانشورزی


فاجعه های طبیعی


نیرو و حرکت


افسون فیزیک


از بازیافت چه می دانیم


اثر آلودگی آب بر سلامتی ما


حفره لایه ی ازون و پوست شما


هندبوک فیزیک


دانشمندان سبز


نجوم نظری و عملی برای همگان


شناخت محیط زیست


آونگ گالیله


عصر اروپا