فتحی ساسی

فتحی ساسی

فتحی ساسی متولد سال ۱۹۶۲ میلادی در نابئول تونس است. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را به ترتیب در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۸۳ به پایان رساند. اما بدون آنکه به دانشگاه وارد شود مطالعات شخصی خود را در رشته اقتصاد پی گرفت و با اشتیاق فراوان توانست زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی را در سطوح متفاوت فراگیرد. گرچه ساسی از دوران ابتدایی و از سال ۱۹۷۳ اولین شعرهای خود را می نوشت، اما نوشتن شعرها، داستانها و مقالات وی در زمینه شعر و شاعری به صورت حرفه ای در سال ۲۰۰۸ میلادی در خانه فرهنگ “سوسه” به رشته تحریر در آمد.

کتاب های فتحی ساسی

چهره ام را پشت در می آویختم