ساقی گازرانی

ساقی گازرانی

ساقي گازراني متولد سال 1351، در سال 2007 دکترای تاریخ خود را از دانشگاه ایالتی اوهایو دریافت کرد و از آن زمان تحقیق و انتشار در مورد جنبه های مختلف ژانرهای ادبی و تاریخی قرون وسطایی ایران انجام داده است.

کتاب های ساقی گازرانی

ضحاک


آرش کمانگیر