گری هیدن

گری هیدن

گری هیدن یک روزنامه نگار و فیلسوف محبوب است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد فلسفه است و برای مجلات The Times Supplement، اسکاتلندی، Church Times و مجموعه ای از مجله ها می نویسد. او نویسنده این کتاب وجود ندارد: ماجراهای متناقض است. او در انگلستان زندگی می کند.

کتاب های گری هیدن

سر هم بندی نکن