محمد صالح علا

محمد صالح علا

کتاب های محمد صالح علا

خط کش ها و شقایق ها


حیف!حوصله ام پیر شده


دست بردن زیر لباس سیب


کاپوچینو،کیک پنیر


نامه های شفاهی


خفه شو عزیزم!


پارچه فروش عاشق


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.