علی فیض الهی

علی فیض الهی

علی فیض الهی متولد سال 1330 ، نویسنده و مترجم ایرانی است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان اسپانیایی و دکترای زبان شناسی از دانشگاه هاوانا می باشد.

کتاب های علی فیض الهی

دستور زبان اسپانیایی