دین کیت سیمونتون

دین کیت سیمونتون

دین کیت سیمونتون استاد برجسته روانشناسی UC-دیویس است. وی به مطالعه هوش انسانی، خلاقیت، بزرگی و روانشناسی علم علاقه خاصی دارد. سیمونتون در 27 ژانویه سال 1948 در لس آنجلس (گلندیل) کالیفرنیا متولد شد. وی مدرک کارسناسی ارشد خود را از دانشگاه هاروارد در سال 1973 و دکترای خود را در سال 1975 به دست آورد. او عضو انجمن پیشرفت آمریکا و همکار انجمن روانشناسی آمریکا است. وی بیش از 340 انتشارات ، از جمله 13 کتاب دارد. یكی از كتابهای او با عنوان "ریشه های نبوغ" جایزه كتاب ویلیام جیمز را دریافت كرد.

کتاب های دین کیت سیمونتون

نبوغ