دیوید رز

دیوید رز

دیوید رز مدرس فلسفه در دانشگاه نیوکاسل است. وی مقالاتی در مورد تاریخ اندیشه ، اخلاق و فلسفه سیاسی اروپا و همچنین تک نگاری درباره فلسفه اجتماعی هگل و مفهوم اراده آزاد منتشر کرده است. او در حال حاضر مشروعیت عقلانی و وضعیت هنجاری هرمنوتیک را در رابطه با تئوری عمل بررسی می کند.

کتاب های دیوید رز