حسین شیخ رضایی

حسین شیخ رضایی

حسین شیخ رضایی متولد 1355، دانش آموخته فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران می باشد.

کتاب های حسین شیخ رضایی

کتاب تصویری استدلال های بد


آشنایی با فلسفه ذهن


آشنایی با فلسفه علم


دوران طلایی


دختری که عنکبوت شد!


مردی که حشره شد!


عشق بزرگ لارا