تاتیانا سوبوتینا

تاتیانا سوبوتینا

تاتیانا سوبوتینا (Tatyana P. Soubbotina) متولد سال 1957، نویسنده و اقتصاد دان آمریکایی می باشد.

کتاب های تاتیانا سوبوتینا