علی محمد ایزدی

علی محمد ایزدی

علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی کابینه مهندس بازرگان، سرپرست دانشسرای کشاورزی شیراز و نماینده شیراز در کنگره جبهه ملی دوم بود.

کتاب های علی محمد ایزدی

چرا عقب مانده ایم؟


چه باید کرد؟