دیوید دوک

دیوید دوک

دیوید ارنست دوک زاده ۱ ژوئیه ۱۹۵۰، سیاست‌مدار، صهیونیست ستیز و یکی از رهبران بلندپایه کوکلوس‌کلان آمریکا در گذشته بوده‌است. دوک سابقاً باورمند به برتری نژاد سفید بود و به این خاطر از برای باورهای نژادیش همواره بر او خرده گرفته شده‌است. او خود را یک نژادگرا نمی‌داند بلکه خود را یک راستین‌گرای نژادی می‌نامد. او از پیوستگی نژادها با هم انتقاد می‌کند و به این باور دارد که بشر دارای حق آغازین نگهداری از مرده‌ریگ گذشتگان است.

کتاب های دیوید دوک

برتری طلبی یهود